Luotettavat rakennuttamispalvelumme ovat rakennushankkeen aikana tilaajan tukena. Hoidamme tilaajan tarpeiden mukaiset ja kaiken kokoiset projektit tarveselvityksestä mahdollisten suunnitelmien kilpailuttamiseen. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään hankkeen alkamisvaiheessa. Laajemman rakennushankkeen ollessa kyseessä, sisältää se myös enemmän erillisiä sopimisia ja yhteiskunnan määrittelemiä velvoitteita. Ennen toimien aloittamista otamme huomioon asiakkaamme liiketoiminnan, urakkamuotojen moninaisuuden, sekä erikokoisten hankkeiden ominaispiirteet.

Rakennuttamispalvelumme kattavat projektin rakennuttamistehtävät takuuvaiheen tehtäviin saakka Rakennuttamiskonsulttimme toimii yhdyshenkilönä projektin eri sidosryhmien välillä, kuten viranomaiset, suunnittelijat ja urakoitsijat.

Rakennuttamispalveluitamme voivat asiakkaidemme tarpeiden mukaan olla mm:

 • Hankesuunnittelu
 • Projektisuunnitelman tuottaminen hankkeelle
 • Kustannuslaskenta
 • Suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta
 • Suunnittelun ohjaus
 • Rakentamisen valmistelu, urakkamuodon valinnassa avustaminen
 • Urakkakilpailun järjestäminen
 • Rakentamisen ohjaus- ja valvontatyöt
 • Projektinjohto
 • Käyttöönoton ja takuuajan mukaiset tehtävät
 • Rakennuttajan lakisääteiset tehtävät kuten mm. työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Lisäksi rakennustyön valvojana huolehdimme, että mahdolliset poikkeamat tai muut rakennushankkeessa ilmenevät ongelmat selvitetään nopeasti ja hyvää rakennuttamistapaa sekä projektinjohtamista noudattaen.

Rahoitus

Hae rahoitusta rakennuttamis- ja valvontapalveluihin.

Lue lisää rahoituksesta