Kiinteistökannan vahingot voidaan karkeasti jakaa kahteen yleisimpään vahinkotyyppiin: vesi- ja palovahingot. Vähemmän yleisiä vahinkoja ovat myös eläin-, myrsky ja ilkivaltavahingot.

Vahingon sattuessa on äärimmäisen tärkeää reagoida nopeasti, jotta vältyttäisiin laajamittaisemmilta vahingoilta. Reagointi voi olla esimerkiksi vuotavan vesiputken sulun sulkeminen, tulipalon sammuttaminen tai myrskyvahingon puunkorjuutyöt. Etenkin vesivahingoissa nopea reagointi voi pelastaa runsaasti kiinteistöä tehtävien toimenpiteiden osalta.

Vesivahingon osalta suurin osa tapauksista etenee tiivistetysti seuraavanlaisesti:

1. Irtoveden poistaminen kohteesta

2. Kosteuskartoitus ja raportointi

3. Kustannuslaskelma

4. Vahinkoalueen tavaroiden siirtäminen ja mahdollinen desinfiointi

5. Vahinkoalueen rajaaminen suojaseinällä ja alipaineistuksella

6. Mahdollinen asbestikartoitus

7. Kastuneiden rakenteiden ja osien purkaminen

8. Purkutoimien jälkeen puhtaan pinnan desinfiointi- ja kuivaustyöt

9. Kosteudenhallinta, jonka jälkeen varmistettava mittaus rakenteiden tasapainokosteudesta.

10. Jälleenrakentaminen

11. Lopputarkastus ja raportointi asianomaisille

Vahingon sattuessa on tärkeää pysyä rauhallisena ja ottaa kontakti omaan vakuutusyhtiöön, taloyhtiön isännöitsijään, sekä vahinkosaneerausliikkeen edustajaan. Meidän puoleltamme saapuu kartoittaja kohteeseen tarkastamaan vahingon syyn, laajuuden, sekä suosittelemaan toimenpiteet. Kaikki em. toimet tulevat asiakkaalle kattavan raportin muodossa. Raportti lähetetään vakuutusyhtiölle, sekä vahingonkärsineelle ja vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen kohteessa voidaan aloittaa purku-, kuivaus ja korjaustyöt.

Korjaustyöt saatetaan vahinkoa edeltävään tasoon, mutta asiakas voi halutessaan myös pyytää urakoitsijalta tason parannusta, jolle määritellään erillinen hinta vahingon ennallistamisurakan ulkopuolelta.

Pitkän kokemuksen omaavina alan ammattilaisina hallitsemme vahingonkäsittelysi vahingonsattumisesta kohteen luovuttamiseen saakka.

Rahoitus

Hae rahoitusta vahinkosaneeraukseen.

Lue lisää rahoituksesta