Oman kiinteistön vahinkoon liittyy aina runsaasti erilaisia tunteita. Lähtökohtaisesti tunteet pitäytynevät vankemmin tunneskaalan nurjalla puolella, mutta mitä tästä kaikesta voi lopulta jäädä käteen? Kiinteistöä koskeva vahinko on kuin kylään kutsumattomana saapunut epämieluisa vieras, joka pahimmassa tapauksessa jää viipymään nurkkiin pidemmäksikin aikaa. Pienempiä vahinkoja käy usealle ihmiselle harva se vuosi, mutta laajamittaisempi vahinko on harvinaisuus, joka ei välttämättä satu edes jokaisen elämän varrelle. Oheisessa tekstissäni avaankin hieman tätä kiinteistöjen vahinkojen kirjoa, ja mitä eri vahingot voivat pitää sisällään. Toivottavasti kirjoitus toimisi pelottelun sijaan eräänlaisena tietopakettina, mikäli kiinteistöä koskeva vahinko lukijalle kohdalle osuisikaan.

Vahinkomaailmassa voidaankin yleisimmät kiinteistövahingot rajata kahteen pääkategoriaan: palo- ja vesivahingot. Ihmisille toki voi käydä aivan mitä vain, ja vahinkotyyppejä on pääkategorian ulkopuolelta useita muitakin, kuten: kalmavahingot, myrskyvahingot, tuholaisvahingot ja ilkivaltavahingot. Jokaiselle vahingolle kuuluvat omat erityispiirteet niin tyypin, kuin toimenpiteidenkin osalta, mutta käsittelen tässä tekstissäni ensiksi palovahinkotilannetta tarkemmin.

Palovahinko on hyvin itsensä selittävä vahinko, mutta palovahinkoja voi silti olla useita erityylisiä, kuten: sähköpalo, kemikaalipalo, kalmapalo ja näiden sekoituksia. Palaneiden materiaalien palotuotteena vapautuu ilmaan runsaasti erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat sisältää muun muassa bentseeniä ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Korkean lämpötilan ja palotuotteiden vuoksi useat huokoset materiaalit imevät palamistuotetta sisäänsä, jättäen materiaalin savunhajuiseksi. Materiaalin ympäröivän ilmamassan viiletessä huokonen sulkeutuu, jolloin voi muodostua virhekäsitys siitä, että hajuhaitta olisi hävinnyt. Ilmamassan uudelleen lämmetessä vapautuu savun ja noen haju uudelleen vastaanottajansa haisteluaistimiin. Palovahinkojen merkittävimpiä haasteita onkin rakenteellisen turvallisuuden lisäksi eri hajuhaittojen tiedostaminen ja käsittely. Hajuaistin ollessa äärimmäisen subjektiivinen aisti on ”haisteleminen” useassa tapauksessa hieman haastavaa. Mieleeni juolahtaa vuosien takaa eräs asiakas, joka lievästi palovahingollisessa tilassa tuprutteli savukkeita hajuaistillisen tarkastuksen ajan, tämä ymmärrettävästi poissulkee osan todellisista vahingoista ja aistikokemuksista tarkastuksen yhteydessä.

Pienien palo- ja nokivahinkojen osalta tehtävät toimet voidaan rytmittää seuraavanlaisesti:

  1. Yritä sammuttaa alkava palo sammutuspeitteellä tai sammuttimella.
  2. Soita hätänumeroon 112 ja varmista, että kaikki ihmiset poistuvat rakennuksesta.
  3. Sulje ikkunat ja ovet, jotta tulipalo ja savu eivät pääse leviämään rakennuksessa.
  4. Opasta palokunta paikalle.
  5. Jos asut taloyhtiössä, ilmoita tilanteesta isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön.
  6. Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiöösi.
  7. Vakuutusyhtiön tai isännöitsijän kautta vahinkoa hoitava taho pääsee aloittamaan ennallistamisen kohteessa.

Kantavia rakenteita vaurioittavassa tulipalossa tarkastetaan pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastustoimien jälkeen kantavien rakenteiden tilanne, jotta työskentely olisi kohteessa turvallista. Pienissä savu- ja nokivahingoissa vaurioituneiden tilojen ennallistaminen alkaa irtaimiston pakkaamisella ja siirtämisellä puhtaisiin tiloihin, jossa puhdistus voi olla kemiallista, mekaanista tai molempia. Irtaimiston puhdistuksen aikana tiloille suoritetaan tarvittavat purku-, puhdistus- ja desinfiointitoimet. Tilojen puhdistamisen jälkeen tiloihin tuodaan irtaimisto puhdistettuna takaisin. Savun ja noen puhdistamisessa on oltava tarkkana, jotta tilat tai irtaimisto eivät tartuta hajukuormaansa toisiinsa. Palovahinkokohteissa on monenlaisia terveyshaittoja ja tästä syystä tilaajan tulee varmistua siitä, että urakan työnsuorittajilla on riittävä ammattitaito säilyttää työturvallisuus kaikissa tilanteissa.

Palovahinko voi olla äärimmäisen traumaattinen kokemus sen kokeneelle ja tästä syystä palovahinkoa hoitavien tahojen tulee olla ammattilaisuuden lisäksi myös hienotunteisia ja pysyä ajan tasalla tilanteen hoidossa. Tapahtuma on monesti ainutkertainen ja asianomainen haluaa toiminnan olevan hyvin hoidossa, sekä viestinnän olevan selkeää ja johdonmukaista. Meidän yrityksemme toimijoilla on vuosien kokemus palovahinkojen kartoitus-, urakointi- ja puhdistustoiminnasta. Pyrimme kohtaamaan henkilöt vahinkojen takaa inhimillisesti, jotta lopputulos olisi kaikkia asianomaisia miellyttävä kokemus.